[Cập nhật] Tiến độ Swanbay tháng 11-2020

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG SWANBAY LA MAISON Công trường của SwanBay đang có tốc độ thi công gấp rút theo hình thức cuốn chiếu ở tất cả các hạng mục. Thi công cuốn chiếu các hạng mục kết Chi tiết