Khách du lịch mua sắm thức ăn đường phố trước lễ đón Tết Nguyên đán tại Chinatown ở Bangkok, Thái Lan, ngày 19 tháng 1, 2023

Cơ quan hoạch định nhà nước cho biết hôm thứ Hai, tỷ lệ thất nghiệp của Thái Lan đã chạm mức thấp nhất trong ba năm trong quý đầu tiên, giảm từ 1,15% xuống 1,05% trong ba tháng cuối năm 2022 do sự phục hồi của ngành du lịch quan trọng được củng cố.

Nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến ​​trong quý đầu tiên, nhờ vào sự phục hồi liên tục của lãnh vực du lịch, một nguồn việc làm chính đã bị đại dịch tàn phá.

Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) đã nói trong một tuyên bố rằng việc làm đã tăng 2,4% trong tháng 1 đến tháng 3-2023 so với một năm trước đó, tăng từ mức tăng 1,5% trong ba tháng trước đó.

Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 1 đến tháng 3, với 420.000 người thất nghiệp, là mức thấp nhất kể từ mức 1,03% được ghi nhận trong quý đầu tiên của năm 2020, trước khi nền kinh tế cảm nhận được toàn bộ tác động của đại dịch.

Tuy nhiên, định nghĩa về thất nghiệp của Thái Lan rất hẹp và chỉ được tính là thất nghiệp đối với những người không làm việc một giờ nào trong một tuần được khảo sát. Các nhà phân tích nói rằng những con số này không bắt kịp nền kinh tế phi chính thức quan trọng của Thái Lan.

Cơ quan hoạch định cho biết trong quý đầu tiên của năm 2023, lực lượng lao động của Thái Lan là 39,6 triệu người.

Nguồn: Reuters