Châu Á Thái Bình Dương (APAC) chiếm hơn một phần tư (>25%) công suất trung tâm dữ liệu siêu quy mô toàn cầu.

Một báo cáo của JLL cho biết các trung tâm dữ liệu là cơ sở hạ tầng ẩn làm nền tảng cho mọi hoạt động kỹ thuật số. Nhu cầu ứng dụng dựa trên điện thoại thông minh đã thúc đẩy nhu cầu về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số nhiều hơn. Theo Structure Research, thị trường siêu quy mô toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 5-năm, tăng khoảng 20% ​​từ năm 2021 đến năm 2026.

Thị trường trung tâm dữ liệu (DC), theo JLL, bị chi phối bởi 10 đến 15 nhà cung cấp dịch vụ đám mây, dịch vụ truyền thông vượt trội và siêu quy mô, đang thúc đẩy nhu cầu toàn cầu và tăng quy mô cũng như hiệu quả. Số lượng trung tâm dữ liệu siêu quy mô đã tăng từ 259 vào năm 2015 lên 700 vào năm 2021 trên toàn cầu, theo ước tính của Synergy Research Group. APAC chiếm 26% công suất trung tâm dữ liệu siêu quy mô toàn cầu.

Thông tin từ JLL:

Trên toàn cầu, 314 địa điểm siêu quy mô mới đang được phát triển và vào cuối năm 2024, số lượng địa điểm siêu quy mô sẽ vượt qua con số 1.000. Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ vẫn là trung tâm phát triển siêu quy mô. Tuy nhiên, các quốc gia APAC – Trung Quốc, Ấn Độ và Úc – cũng đang chứng kiến ​​​​sự tăng trưởng mạnh mẽ. Nhu cầu về các trung tâm dữ liệu siêu quy mô sẽ tăng lên do doanh thu thị trường dịch vụ đám mây công cộng ngày càng tăng.

Nhu cầu về trung tâm dữ liệu và hoạt động đầu tư ở APAC đang leo thang do mức tiêu thụ dữ liệu tăng mạnh trong khu vực. Tuy nhiên, nó vẫn chưa đạt được tiềm năng đầy đủ của nó. Trên thực tế, nếu mức tiêu thụ dữ liệu trên đầu người của APAC bằng với Mỹ, thì thị trường trung tâm dữ liệu của APAC có thể tăng gấp bảy lần về công suất MW.