OCBC của Singapore cho biết họ sẽ cảnh giác cao độ để theo dõi thanh khoản trong bối cảnh rủi ro vĩ mô dai dẳng.

OCBC cho biết họ sẽ duy trì quản lý thận trọng bảng cân đối kế toán trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng và rủi ro kinh tế vĩ mô dai dẳng.

Giám đốc điều hành tập đoàn Helen Wong cho biết: “Đây là giai đoạn mà chúng tôi chắc chắn chú ý nhiều hơn đến tính thanh khoản, đồng thời cũng căng thẳng kiểm tra cách chúng tôi quản lý vị trí đó”.

Trong chế độ khủng hoảng

Trong tương lai, OCBC dự định duy trì một số bộ đệm vốn, đặc biệt là để chống lại khả năng xảy ra khủng hoảng.

«Trên thực tế, nếu chúng ta rơi vào khủng hoảng, vốn sẽ là loại tiền tệ mới. Và trong một cuộc khủng hoảng, việc huy động vốn và thanh khoản sẽ là một thách thức to lớn đối với các ngân hàng.” Chủ tịch OCBC Andrew Lee cho biết.

Theo báo cáo thường niên gần đây nhất, OCBC đã ghi nhận gần 35 tỷ đô la Singapore (26 tỷ đô la Mỹ) tiền mặt ròng và tiền gửi tại ngân hàng trung ương vào năm 2022, mức tăng khoảng 28 tỷ đô la Singapore so với vào năm 2021.

Nguồn