Nguồn cung mới dự kiến ​​đạt 377.000m2 vào cuối năm 2022.

Theo báo cáo của Knight Frank, nguồn cung văn phòng mới của Bangkok dự kiến ​​đạt 377.000m2 vào cuối năm nay. Nguồn cung mới có thể đạt 426.000m2 vào năm 2023 và 295.000m2 vào năm 2024.

“Tổng quy mô diện tích cho thuê trong tương lai theo dự kiến ​​vẫn đạt khoảng 1,76 triệu m2, chiếm 30% nguồn cung văn phòng hiện tại. Khoảng 65% nguồn cung trong tương lai sẽ ở khu vực trung tâm, ”báo cáo cho biết.

Thông tin khác từ Knight Frank:

Sau khi COVID-19 được phân loại là bịnh lý đặc hữu và các hạn chế liên quan được nới lỏng, niềm tin của người tiêu dùng tăng lên và thị trường văn phòng Bangkok chứng kiến ​​sự gia tăng nhu cầu. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho thấy chuyển động thị trường trong quý này chủ yếu được thể hiện đặc trưng bởi việc di dời, tiếp theo là mở rộng và hợp nhất một cách tương ứng.

Từ Q1 đến Q2 2022, lượng thuê tăng đáng kể từ 54.000 m2 lên 80.000 m2, trong khi diện tích trống giảm đáng kể từ 145.000 m2 xuống 36.000 m2. Sự cải thiện này là kết quả hấp thụ mang tính tích cực của diện tích 44.000 m2.