Tổng nguồn cung ổn định ở mức 1,1 triệu m2.

Theo báo cáo của JLL, tổng nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội không thay đổi và vẫn đang ở mức 1,1 triệu m2 (NLA) tính đến Quý 3/2022, nằm chủ yếu nằm ở khu vực ngoài trung tâm.

“Tỷ lệ trống giảm ở cả Trung tâm Thành phố và Rìa Thành phố với mức hấp thụ tích cực ở hầu hết các trung tâm mua sắm. Tỷ lệ trống trên thị trường là khoảng 10,2% ở Trung tâm Thành phố và 9,0% ở Rìa Thành phố,” báo cáo cho biết thêm.

Thông tin từ JLL:

Các trung tâm thương mại cao cấp ở CBD ghi nhận mức hấp thụ ròng khoảng 900 m2, trong khi mức hấp thụ ròng ở City Fringe ghi nhận khoảng 6.500 m2 trong Quý 3 năm 2022. Giao dịch mới chủ yếu được ghi nhận tại AEON Mall Long Biên và Vincom Mega Mall Smart City.

Khách thuê cửa hàng tạp hóa và F&B địa phương dẫn đầu nhu cầu thị trường bán lẻ của Hà Nội trong Quý 3 năm 2022. Một số thương vụ đáng chú ý là việc mở rộng chuỗi Manwah tại Vincom Royal City và chuỗi cửa hàng tạp hóa cao cấp Annam Gourmet, dẫn đầu nhu cầu trong quý 3 năm 2022 với hai cửa hàng mới tại Vincom Times City và Vincom Smart City. Dịch vụ giải trí cũng tiếp tục được mở rộng kinh doanh trong quý 3.

Nhìn chung, giá thuê ròng ở Trung tâm Thành phố và Rìa Thành phố ổn định. Tại Trung tâm Thành phố, giá thuê  trung bình khoảng 63,6 USD/m2/tháng, trong khi ở City Fringe, giá thuê là khoảng 29,3 USD/m2/tháng. Hầu hết các chủ nhà vẫn tăng tiền thuê hàng năm thêm khoảng 5%-10%, trong khi vẫn giữ nguyên giá chào thuê để thu hút thêm nhiều khách thuê mới.

Giá trị vốn tăng ở cả Trung tâm Thành phố và Rìa Thành phố lần lượt là 1,5% so với quý trước và 1,4% so với cùng kỳ quý trước. Điều này được thúc đẩy bởi nhu cầu ổn định từ cả các nhà bán lẻ quốc tế và địa phương, cũng như sự tăng trưởng gần đây về số lượng cửa hàng.

Dự đoán triển vọng: Diễn biến thị trường trong ngắn hạn có thể sẽ tích cực

Dự kiến ​​sẽ không có nguồn cung mới trong Quý 4 năm 22, nhưng một dự án, Tien Bo Plaza ở Trung tâm Thành phố, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2023.

Diễn biến thị trường trong ngắn hạn được dự báo là khả quan. Tỷ lệ lấp đầy tại các trung tâm thương mại cao cấp bán lẻ hiện tại dự kiến ​​sẽ tăng do sức mua của khách hàng vẫn mạnh, trong khi nguồn cung mới vào năm 2023 dự kiến ​​sẽ thúc đẩy tỷ lệ hấp thụ ròng nhờ các kế hoạch phát triển chất lượng cao.

Lưu ý: Bán lẻ Hà Nội đang được đề cập đến là thị trường bán lẻ cao cấp tổng thể của Hà Nội.