Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho biết tình trạng tăng giá đã lan rộng nhanh chóng giữa các công ty và lãnh vực Nhật Bản vốn trước đây thận trọng trong việc chuyển chi phí sang các hộ gia đình.

“Chúng ta phải tiếp tục xem xét kỹ lưỡng liệu việc tăng giá dẫn đến chi phí cao hơn có thể mở rộng và tồn tại lâu hơn hay không,” ngân hàng trung ương cho biết trong một phiên bản đầy đủ của báo cáo triển vọng hàng quý.

BOJ cho biết các công ty đang ngày càng cởi mở hơn trong việc tăng lương, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét những động thái như vậy có thể ảnh hưởng như thế nào đến triển vọng lạm phát.

BOJ đã điều chỉnh tăng dự báo lạm phát năm nay trong bản tóm tắt báo cáo triển vọng được công bố vào thứ Sáu, nhưng vẫn giữ nguyên dự báo giá cả cho năm tài chánh 2024 và 2025.

Đánh giá về triển vọng giá cả và tiền lương được đưa ra sau quyết định của ngân hàng trung ương vào thứ Sáu về việc điều chỉnh chính sách kiểm soát lợi suất trái phiếu và cho phép lãi suất dài hạn tăng theo lạm phát.

Nguồn: Reuters