Công ty bất động sản Knight Frank nhận thấy triển vọng ảm đạm đối với các hoạt động đầu tư tại Singapore trong thời gian còn lại của năm 2023 sau tâm lý chờ đợi của các nhà đầu tư.

Các giao dịch nhà ở bao gồm phần lớn doanh số đầu tư bán ra trong quý 2 năm 2023, lên tới 1,5 tỷ đô la Singapore, bao gồm việc bán các địa điểm Bán đất của Chính phủ (GLS) và bán tập thể.

Doanh số đầu tư bán ra chậm lại trong quý 2 năm 2023, với tổng giá trị ước tính là 3,2 tỷ USD, giảm 29,4% theo quý và 66,1% theo năm.

Bất động sản sở hữu lâu dài ở khu vực trung tâm vẫn là một lựa chọn đầu tư phổ biến cho người mua và nhà đầu tư khi các cá nhân có giá trị ròng cao (High-Net-Worth – HNW) thực hiện các giao dịch mua theo cơ hội một cách thận trọng vì lý do bảo toàn vốn và tài sản cho kế hoạch kế thừa lâu dài.

Knight Frank cũng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, người mua và nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư tổ chức, đang đứng ngoài cuộc để chờ đợi lãi suất và giá tài sản ổn định.

Knight Frank cho biết: “Nhiều gia đình và cá nhân HNW châu Á có nguồn vốn thanh khoản có đủ kiên nhẫn để chờ đợi các dấu hiệu định giá lại và các cơ hội giá trị dài hạn trong bối cảnh thận trọng hiện nay.