Công ty quản lý đầu tư luân chuyển có trụ sở tại Hoa Kỳ, Blackstone đã được phép huy động vốn từ các khách hàng Trung Quốc để đầu tư vào tài sản ở nước ngoài.

Đơn vị quản lý quỹ với trụ sở tại Trung Quốc thuộc sở hữu hoàn toàn của Blackstone được thành lập vào tháng 3-2023 và hiện đã được Hiệp hội quản lý tài sản Trung Quốc cấp tư cách đối tác hữu hạn trong nước (QDLP).

Chương trình QDLP, đã có hiệu lực trong hơn một thập kỷ, cho phép các nhà quản lý quỹ tiếp cận các khách hàng giàu có để huy động vốn, sau đó có thể đầu tư vào các quỹ nước ngoài.

Động thái này sẽ đưa Blackstone vào cuộc cạnh tranh với các nhà quản lý tài sản toàn cầu khác, chẳng hạn như BlackRock và KKR, 2 công tỳ này cũng đã đạt được trạng thái QDLP.

Việc này cũng diễn ra trong cùng tuần khi Allianz Global Investor được phép khởi động một doanh nghiệp quản lý quỹ nội địa thuộc sở hữu hoàn toàn tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý Trung Quốc cũng đã chứng minh rằng việc đăng ký QDLP phải có điều kiện. Công ty quản lý tài sản Hoa Kỳ Thornburg gần đây đã bị tước tư cách QDLP sau khi không thành lập một quỹ tư nhân trong vòng 12 tháng kể từ khi đăng ký.

Nguồn fundsglobalasia