CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG

SWANBAY LA MAISON

Công trường của SwanBay đang có tốc độ thi công gấp rút theo hình thức cuốn chiếu ở tất cả các hạng mục.

Thi công cuốn chiếu các hạng mục kết cấu để tiến hành cất nóc đúng tiến độ. Đã hoàn thành 99% phần tiến độ thi công phần nhà trong tháng này. Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thành 80%.

 

SWANBAY LE CENTRE

Đã hoàn thành 12% tiến độ thi công phần nhà ở và 15% hạ tầng kỹ thuật.