Công trường của Swan Bay đang có tốc độ thi công gấprustt theo hình thức cuốn chiếu ở tất cả các hạng mục.

Đã hoàn thành 65% phần tiến độ thi công Stacked Villas (Le Centre).

Đã hoàn thành 45% phần tiến độ thi công Nhà sinh hoạt câu lạc bộ.

Đã hoàn thành 22% cho khu căn hộ cao cấp River Garden Residences.