Indonesia đã bắt đầu xây dựng thủ đô mới

Indonesia cuối cùng đã động thổ thủ đô mới Nusantara được xây dựng ở Đông Kalimantan trên đảo Borneo với kế hoạch hoàn thành giai đoạn phát triển đầu tiên của thành phố vào năm 2024 với kinh phí từ Chi tiết